Mặt trận và Tổ chức thành viên

Hôị Cựu chiến binh xã Tịnh Ấn Tây chung tay xây dựng nông thôn mới và nâng cao tại địa phương ( 13/04/2024)

 Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tịnh Ấn Tây có 139 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” và để tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tịnh Ấn Tây đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Các hội viên ở các Chi hội hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, quyết tâm phấn đấu xã lên phường vào những năm đến theo Nghị quyết lần thứ IX của Đảng bộ xã.

Với trách nhiệm là một đoàn thể chính trị xã hội Hội CCB xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội phải tích cực tham gia xây dựng xã Tịnh Ấn Tây đạt xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch của tỉnh và thành phố vào năm 2023. Thường trực Hội đã tiến hành họp BCH xây dựng chương trình hành động cụ thể của Hội về các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phân công triển khai cho toàn thể cán bộ, hội viên thực hiện.

Hội Cựu Chiến binh xã tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo trật tự đô thị

Phát huy thế mạnh của CCB là những người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng các phong trào để tuyên truyền vận động mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hộ trong xã, nhất là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Hội CCB xã đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ CCB và cho mọi người dân. Đồng thời luôn chú trọng vận động và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách để đề xuất tham gia với Ban quản lý, UBND xã khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung kịp thời. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hội CCB phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề, mô hình sản xuất, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng chương trình cải tạo ruộng, vườn kém hiệu quả nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hội đã phối hợp vận động hội viên, nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng, bê tông hóa kênh mương v.v. Đặc biệt phát huy vai trò của CCB là cầu nối giữa dân với Đảng kịp thời đóng góp ý kiến cùng chính quyền bàn bạc, lựa chọn công trình xác định kế hoạch các công việc cụ thể. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và các nhà hảo tâm đóng góp. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn triển khai vận động thực hiện nhân dân đã tự giải phóng mặt bằng các tuyến đường và giao thông nông thôn để triển khai thực hiện, giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức vận động các hộ dân xây dựng tường rào cổng ngõ và cải tạo vườn; tổ chức các hoạt động làm xanh, sạch đẹp môi trường và các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Tịnh Ấn Tây.

Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Tịnh Ấn Đông làm kinh tế giỏi tại địa phương

Để đảm bảo cơ sở hạ tầng của xã theo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Điển hình như hai công trình đường dẫn cầu Thạch Bích và đường nối Thạch Bích – Tịnh Phong, đã cho thấy vai trò nổi bật của các đoàn thể xã, trong đó có Hội CCB trong công tác vận động quần chúng; Với các công trình cần có sự huy động nguồn lực trong nhân dân như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương v.v. Bên cạnh nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh, CCB xã đã huy động nguồn vốn đóng góp được 12 tỷ đồng, góp phần cùng với toàn dân trong xã đạt 100% mức huy động và thanh toán tất cả các chi phí cho các công trình. Cụ thể với Hội CCB đã vận động cán bộ, hội viên hiến 8.200 mét vuông đất, 310 ngày công để mở đường; 600 công ra quân làm vệ sinh môi trường; Huy động 26.000.000 đồng xây dựng quỹ nông thôn mới kiểu mẫu; đóng góp 278.500.000 đồng xây dựng đường giao thông nông thôn; 69.000.000 đồng xây dựng kênh mương nội đồng, 7.000.000 đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, vận động hội viên cải trang vườn tạp, tường rào cổng ngõ, thực hiện các mô hình làm kinh tế, nhất là mô hình sản xuất rau an toàn v.v.

         Các CCB cùng nhân dân đóng góp xây dựng đường điện chiếu sáng đường làng, vận động hội viên, nhân dân đóng góp cùng với Nhà nước tu sửa nhà văn hóa các thôn và làm đường ngõ xóm. Góp phần cùng với địa phương nâng cao tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo dưới 0,8 %, Hội CCB đã phát động phong trào vận động Hội viên chung sức, chung lòng giúp nhau làm kinh tế, Hội cũng tạo điều kiện cho gia đình hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Chỉ sau 03 năm xây dựng, Hội CCB xã Tịnh Ấn Tây đã góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và cuối năm 2023 xã Tịnh Ấn Tây đã đủ điều kiện và hoàn chỉnh hồ sơ để được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để xã Tịnh Ấn Tây đạt được kết quả như ngày hôm nay; Trong thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trong đó có CCB từ Phân hội, Chi hội đến Hội xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền  được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Diện mạo nông thôn Tịnh Ấn Tây đã có nhiều thay đổi rõ rệt, nhà đúc, nhà xây mọc san sát, đường xã, đường làng được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, hàng đêm điện đường thắp sáng rực rỡ đến từng ngõ xóm, thấp thoáng …, bóng dáng của một đô thị đang được định hình.

       Những kết quả đã đạt được đã in đậm dấu ấn của các Cựu chiến binh, những người lính năm xưa, nay vẫn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức xây dựng quê hương xã nhà ngày càng giàu đẹp.

            Với ý chí, bản lĩnh của những người lính, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận; trong thời gian tới, Hội CCB xã Tịnh Ấn Tây tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đặc biệt coi trọng việc phát triển các mô hình mới và nhân rộng các điển hình hội viên tiên tiến trong tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.                                                                        

Đức Việt


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 7,498