Mặt trận và Tổ chức thành viên

Thành đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2022 cho cán bộ đoàn cơ sở.( 22/04/2022)

Ngày 21/4/2022, Thành đoàn Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2022 cho cán bộ đoàn cơ sở. Qua lớp tập huấn, giúp các học viên thấm nhuần, hiểu rõ những nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh; từ đó thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người nhằm tạo ra sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

                                                                                                                                              D Đ


Lượt truy cập

Đang online : 3

Tổng truy cập : 9,688