Mặt trận và Tổ chức thành viên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế( 30/12/2021)

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 21; các Bộ, ngành đã phối hợp thực hiện đạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt được nhiều kết quả nhất định, số đối tượng tham gia BHXH năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có hơn 16,1 triệu người tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, có hơn 15,06 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 10 lần so với năm 2012, đạt tỷ lệ bao phủ 2,2%, vượt 1,2% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết.

Có trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 61,7% so với năm 2012, đạt 27% lực lượng lao động. Số người tham gia BHYT tăng qua các năm, vượt mục tiêu Nghị quyết, tính đến hết năm 2020, cả nước có khoản 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số.

Tuy nhiên, diện bao phủ BHXH của cả nước chưa cao, khó đạt được mục tiêu đề ra, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng; độ bao phủ BHXH chênh lệch rất lớn giữa các địa phương, các vùng trong cả nước; hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa đồng bộ với các chính sách khác,…

Trong giai đoạn tới, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, tiến tới thực hiện BHXH, BHYT toàn dân; tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 45% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, 55% số ngươi sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, trên 95% dân số tham gia BHYT…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cơ quan, Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với tất cả các đối tượng. Gắn thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Cần phân công cụ thể cơ quan chủ trì có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT,…

L.Uyên-T.Diễm


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 9,690