Mặt trận và Tổ chức thành viên

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chánh Lộ, nhiệm kỳ 2024-2029 ( 29/03/2024)

Sáng ngày 28/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm Mặt trận phường Chánh Lộ đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát dân gần cơ sở. Tuyên truyền, vận động, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phường phát động; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và nhân dân thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được Mặt trận phường khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhất là việc triển khai thực hiện có kết quả Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”. Vận động đóng góp vào Quỹ “vì người nghèo” của phường với tổng số tiền 336 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 04 nhà ở với số tiền 235 triệu đồng, cho hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ phường đến tổ dân phố triển khai đồng bộ ở tất cả các khu dân cư, thu hút sự tham gia sâu rộng của các tầng lớp nhân dân.

Cuộc vận động với những nội dung thiết thực đã khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh. Qua cuộc vận động từ nguồn vốn của phường và sự đóng góp của người dân đã xây dựng 14 tuyến BT-XM, xây dựng đoạn đường tranh bích họa tại đoạn đường Lê Đại Hành, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị ủy viên Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử bà Lê Thị Thanh Phương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

KV


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 7,498