Mặt trận và Tổ chức thành viên

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. ( 28/03/2024)

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Lộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. MTTQ phường và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Đặc biệt, Mặt trận phường đã tập hợp và vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Thành ủy “tăng cường sự quản lý của Nhà nước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay huy động sự tham gia của Nhân dân với tư cách vừa là chủ thể thực hiện, vừa giám sát việc thực hiện của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã phát huy vai trò của tôn giáo trong vận động người có đạo thực hiện tốt Chương trình về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Vận động Qũy Vì người nghèo hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu. Từ nguồn Quỹ đã thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ phương tiện sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo và thực hiện các hỗ trợ dân sinh khác…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,34% (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 0,65%. Mặt trận phường đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. 

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử ông Tạ Văn Tú, Đảng uỷ viên giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Mộc Miên


Lượt truy cập

Đang online : 3

Tổng truy cập : 7,496