Văn bản địa phương

Chỉ thị 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh( 20/07/2023)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản
Tên văn bản Chỉ thị 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Trích yếu VB
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản địa phương