Văn bản địa phương

STT Tên văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải tập tin
1 Chỉ thị 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Tải về
2 Công văn số 893-CV/TU ngày 28/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản bi Tải về
3 Công văn 892-CV/TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng Tải về
4 Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV Tải về
5 Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 22-CT/TW Tải về
6 Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến Tải về
7 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Fanpage" 146/KH-MTTQ-BTT 04/7/2023 Tải về
8 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tỉnh 336/BC-MTTQ-BTT 31/5/2023 Tải về
9 Lịch Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Tải về
10 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 123/KH-MTTQ-BTT 17/02/2023 Tải về
11 Danh sách các tổ chức, đơn vị, cơ quan, cá nhân ủng hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày 14/02/2023 tại Quảng Nam và tổng hợp kết quả hỗ trợ 15/02/2023 Tải về
12 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp cua Chủ tịch UBND thành phố với Nhân dân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 1387 14/11/2022 Tải về
13 Công văn về việc vận động ủng hộ Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" và tham gia hưởng ứng Chương trình "Tri ân liệt sĩ" 491/MTTQ-BTT 19/7/2022 Tải về
14 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri cuối năm 2021 144/BC-UBND 26/4/2022 Tải về
15 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầu năm 2022 thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tỉnh 254/BC-MTTQ-BTT 24/5/2022 Tải về

Văn bản địa phương