Văn bản địa phương

Công văn số 893-CV/TU ngày 28/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản bi( 18/07/2023)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản
Tên văn bản Công văn số 893-CV/TU ngày 28/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản bi
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Trích yếu VB
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản địa phương