Văn bản địa phương

Công văn 892-CV/TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng( 18/07/2023)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản
Tên văn bản Công văn 892-CV/TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi về việc đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Trích yếu VB
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản địa phương