Văn bản địa phương

Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029( 18/07/2023)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản 22-CT/TW
Tên văn bản Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Ngày ban hành
Trích yếu VB
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản địa phương