Chính trị - Xã hội

TP Quảng Ngãi đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029( 08/04/2024)

Đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường tại TP Quảng Ngãi được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Tính đến ngày 5/4/2024, 23/23 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, trong đó 02 đơn vị phường Trương Quang Trọng, xã Nghĩa Hà được chọn tổ chức Đại hội điểm. Như vậy, Đại hội Mặt trận cấp cơ sở ở thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra đảm bảo đúng tiến độ theo quy định Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024.

Qua đánh giá, nhìn chung các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được Măt trận xã, phường triển khai, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Mặt trận cấp trên. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại đại hội, tạo nên không khí phấn khởi, trang nghiêm của Đại hội. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, công tác điều hành Đại hội của đoàn chủ tịch cơ bản được thực hiện tốt, khoa học, đúng kịch bản. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội có sự quan tâm, phê duyệt của cấp ủy cùng cấp, đã hiệp thương bầu ra 810 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận phường, xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 (trong đó có 244 người ngoài Đảng, số ủy viên là nữ 269 người, 31 ủy viên là người có tôn giáo; 413 ủy viên tái cử, 397 ủy viên tham gia mới; 08 vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường) và hiệp thương cử 130 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đủ số lượng, thành phần và cơ cấu theo quy định.

Tại đại hội lần này, Ủy ban Mặt trận xã, phường cũng đã hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi khóa XI, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, 25 phần việc, công trình chào mừng Đại hội đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường đăng ký, triển khai thực hiện, tạo không khí sôi nổi, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận ở cơ sở.

Hiện nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thiện các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, dự kiến sẽ tổ chức vào 6/2024.

Mộc Miên


Lượt truy cập

Đang online : 6

Tổng truy cập : 7,496