Tiếng nói từ cơ sở

Tịnh Ấn Tây ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa các tuyến đường trên địa bàn xã.( 02/01/2024)

Để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , vừa qua, Mặt trận và các đoàn thể xã đã vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc, trồng dặm các tuyến đường hoa, quét dọn, thu gom, phân loại và xử lý rác thải trên các tuyến đường. 

Hoạt động thiết thực này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tạo môi trường trong lành,  xanh - sạch - đẹp; đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, phát huy tối đa vai trò chủ thể, sự đồng thuận của Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

An


Lượt truy cập

Đang online : 5

Tổng truy cập : 7,496