Tiếng nói từ cơ sở

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi( 30/12/2021)

Đón tiếp và làm việc với Trưởng Ban Kinh tế Trung ương có các đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Huy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, trong năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định, đạt 16/24 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,05%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,02%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 23.800 tỷ đồng, tăng 50,4%  và bằng 132%. Công tác giải ngân đạt 99,7% kế hoạch thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và 99,8% kế hoạch nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 5-6%. Tỉnh tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 3 kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng quan tâm đến các dư án công nghiệp lớn. Thu hút, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực phẩm. Tập trung phát triển đô thị, du lịch. Chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 19/4/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, HĐND tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết chuyên đề, UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định, các sở, ngành đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, thể chế hóa triển khai Nghị quyết đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện Nghị quyết 19, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương tập trung chỉ đạo hỗ trợ và tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai; xây dựng, sửa đổi Luật đất đai mới phù hợp với tình hình bất động sản theo hướng xem quyền sử dụng đất là hàng hóa được xác định theo giá thị trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao  của tỉnh Quảng Ngãi trong việc nỗ lực thực hiện đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai nhưng Quảng Ngãi đã thực hiện đạt 16/24 chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế hơn 6% là một kết quả đáng mừng. Tỉnh cần phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2021. Trên cơ sở đó, đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022 tốt hơn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải tính đến điều kiện đặc thù của địa phương với liên kết vùng và cả quốc gia. Đây là vấn đề quan trọng để Quảng Ngãi phát huy tốt tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững, khẳng định vai trò vị thế của mình trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong thời gian này, Quảng Ngãi cần tập trung quyết liệt lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tập trung giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề phát sinh giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bởi Quảng Ngãi có các cơ sở sản xuất công nghiệp nặng, quan trọng như năng lượng, sắt, thép. Cùng với phát triển các vùng kinh tế động lực phải có chính sách ưu tiên phát triển khu vực miền núi, giảm dần khoảng cách phát triển kinh tế giữa các vùng, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Quảng Ngãi tập trung nghiên cứu để có được những cơ chế chính sách trong khuôn khổ của pháp luật, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phát triển cao hơn, chú trọng tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới.

Về Nghị quyết số 19, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, những kinh nghiệm trong quản lý đất đai của Quảng Ngãi là cơ sở để Đoàn tiếp thu, tổng hợp ý kiến, trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho hội nghị tổng kết 10 năm theo đúng kế hoạch đã đề ra. Qua đó, đề xuất Trung ương quyết định những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách hiệu quả, bền vững và thực sự là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lam Uyên


Lượt truy cập

Đang online : 3

Tổng truy cập : 14,283