Văn bản địa phương

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầu năm 2022 thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tỉnh( 08/07/2022)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản 254/BC-MTTQ-BTT
Tên văn bản Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầu năm 2022 thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tỉnh
Lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật
Cơ quan ban hành Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi
Ngày ban hành 24/5/2022
Trích yếu VB
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản địa phương