Văn bản trung ương

Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn ngệ năm 2022( 20/03/2022)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản 41 -HD/BTGTW
Tên văn bản Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn ngệ năm 2022
Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày ban hành 26/01/2022
Trích yếu VB Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn ngệ năm 2022
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản trung ương