Lịch công tác

Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (Từ ngày 14/3/2021 đến ngày 20/3/2021) - TEST thử( 17/03/2022)

hời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/3/2022

08h30

Họp về kết hợp với đối tác Singapore cho sinh viên thực tập và học các khóa học ngắn hạn về CNTT.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thuỷ, Nghị Hoàng (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT), Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: K.Toán KT, K.Thống kê, V.CNTT&KTS, V.NHTC (chương trình Fintech), V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT, V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp bàn về cơ chế tài chính trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường, Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Hưng, Hưởng, Hằng, Thắng, Tuấn Anh, Hoà, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30 Hội Sinh viên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu về phương án kiện toàn nhân sự và cuộc thi khởi nghiệp I-start Up. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV) và các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 HSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường mã số KTQD2021.01TĐ: “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch covid-19” do PGS.TS. Phạm Hồng Chương làm chủ nhiệm.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KHĐT), cùng các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng KHĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chủ biên và nhóm nghiên cứu  chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá NEU League S3 năm 2022.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy (P.TCCB); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Long (P.TT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Vân (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Nhân (K.KT&QLNNL); Vân, Cường, Hùng, Hiền, Tình (BM.GDTC); Huê (Trạm Y tế); Ngọc, Linh (Đoàn TN).

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

18h30

Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học (Cô Chính), Tập thể CBVC Viện Đào tạo Sau đại học và các đồng chí quan tâm tới tuyển sinh và đào tạo Sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 15/3/2022

08h30

Họp Đoàn chuẩn bị tham dự phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục - 3 chương trình đào tạo của Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sở TN& MT tỉnh Nghệ An

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác tiếp cận các khóa học hiện đại Coursera.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Tùng, Giang, Quân (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Bảo (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo nhu cầu và phương án trang bị mạng, máy chiếu cho giảng đường và máy tính văn phòng cho các đơn vị.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các cán bộ phụ trách.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thống nhất quy trình giao, nghiệm thu giáo trình và phương án thanh toán giáo trình.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TCKT); Trung (P.QTTB), Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án thiết kế hạng mục: khán đài sân bóng đá, chỉnh trang vườn cây sát Trường Xây dựng.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, Công đoàn trường và Đại diện Câu lạc bộ Bóng đá, Đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 7,500