Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với cán bộ, viên chức, công chức trên địa bàn thành phố ( 08/11/2023)

Sáng 7/11, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng cùng các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ Quảng Ngãi đã gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.Quảng Ngãi với chủ đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc”. Tham dự có Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức của TP.Quảng Ngãi.
Với mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất, hiến kế của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó có có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đặc biệt khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức còn làm việc cầm chừng, chất lượng và tiến độ giải quyết công việc chưa đảm bảo. 


Tại buổi đối thoại, cán bộ, công chức, viên chức đã có 09 ý kiến phát biểu, tập trung ở các vấn đề như: cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ chuyển đổi số tại các xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục tại một số phường trung tâm chưa đảm bảo; nhân sự thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu. Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, sắp xếp bố trí cán bộ đoàn ở cơ sở quá tuổi và kiến nghị các cấp có cơ chế để hỗ trợ thêm thu nhập cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố.

Công tác phối hợp trong tham mưu giải quyết công việc của các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường đôi lúc chưa nhịp nhàng…
Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng, do các quy định của pháp luật trong bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung chưa cụ thể khiến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thiếu quyết đoán, chưa mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong công việc.
Với tinh thần cầu thị, dân chủ, trách nhiệm, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Có nội dung đồng chí Bí thư Thành ủy trao đổi trực tiếp, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ thực tiễn công việc, cán bộ, công chức, viên chức cần mạnh dạn đề xuất ý tưởng hay, sáng tạo để góp sức, cống hiến cho sự phát triển của thành phố. “Khi tâm sáng, một lòng vì lợi ích của nhân dân và phù hợp với thực tiễn, thì những hiến kế, sáng kiến sẽ được triển khai”, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp các kiến nghị nêu ra tại buổi đối thoại và có thông báo kết luận, giao cho UBND thành phố và các phòng ban, cơ quan liên quan sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyển đổi số để sớm bố trí kinh phí, tạo điều kiện cho các phòng, ban chuyên môn và địa phương thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và xã, phường tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng biểu dương kịp thời các cán bộ công chức, viên chức có cách làm hay, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời cần đánh giá nguyên nhân chậm trễ công việc, xuất phát từ khâu nào để xác định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng tiến độ giải quyết công việc. 

KV


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 14,276