Mặt trận và Tổ chức thành viên

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI( 31/10/2023)

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phố Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, từ thành công xây dựng hoàn thành 14 xã đạt chuẩn NTM, thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, đến nay đã hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, Tịnh Khê và Tịnh Ấn Tây và đã đạt những kết quả bước đầu, tạo nên một diện mạo mới sức sống mới trên quê hương thành phố.

Mặt trận các cấp thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như truyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi họp, hội nghị khu dân cư, của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, hội diễn, cuộc thi tìm hiểu xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền trực quan thông qua pa nô, áp phích, qua các đợt học tập kinh nghiệm các mô hình, qua các hội nghị Đại đoàn kết để vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Thành phố Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 được người dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, trên địa bàn, thành phố đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong phong trào như “Thắp sáng đường quê”, “Xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng cánh đồng mẫu”, “Cơ giới hóa đồng ruộng”, phát triển kinh tế vườn, hiến đất, chặt hạ cây cối, phá dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông nông thôn,…Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua sản xuất dấy lên sôi nổi đã làm cho việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM được lan tỏa và được toàn dân trong thành phố đồng tình ủng hộ và dần trở thành phong trào sâu rộng, huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc. MTTQ và các đoàn thể nhiều địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nguồn lực tại chỗ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể của Chương trình; nhiều nội dung của Chương trình bước đầu đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tuyên truyền, vận động nhân dân chặt hạ cây cối, hiến đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông nông thôn khoảng hơn 25.000m2  đất và huy động hơn 20.000 ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông, các tuyến kênh mương, hệ thống điện chiếu sáng đường xã, thôn, xóm ở hầu hết các xã. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, xây dựng nâng cấp được 482,45 km đường giao thông nông thôn, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm, một số xã đã có hệ thống đường giao thông nông thôn được nhựa, bê tông hoá 100%.

Về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, các địa phương đã chuyển mạnh sang nông nghiệp theo hướng công nghiệp, quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; công tác giảm nghèo và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp, đã xây dựng được hàng trăm công trình phục vụ dân sinh; kiên cố hóa 109,9 km kênh mương nội đồng; xây mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị dạy học 47 trường học; xây mới 09 Trung tâm văn hóa, thể thao xã và 38 nhà văn hóa thôn hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao thôn; xây mới và nâng cấp 04 chợ nông thôn, 13 trạm y tế xã; xây mới, nâng cấp, sửa chữa 07 công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn; thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng được 160ha…

Văn hóa, xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm phối hợp xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Số khu dân cư có hương ước, quy ước đạt 100%, có 95,32% gia đình văn hóa; 97,12% khu dân cư văn hóa ; hàng năm các xã đều đạt “ Xã đạt chuẩn NTM” theo quy định; 68/68 thôn đạt đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” 5 năm liên tục; 100% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó tỷ lệ nước sạch đạt trên 65%); 100% hộ gia đình xử lý rác thải hợp vệ sinh.

 Công tác hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố. MTTQ và các tổ chức thành viên đổi mới hình thức vận động, phương thức hỗ trợ, giúp đỡ theo hướng vừa trực tiếp vận động, vừa hướng dẫn, kết nối các nhà hảo tâm với các xã, đối tượng khó khăn. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; chương trình an sinh xã hội; các nguồn Quỹ hỗ trợ của cấp trên và nguồn vận động được đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo: làm mới 168 nhà số tiền 2,488 tỷ đồng, sửa chữa 344 nhà số tiền 2,171 tỷ đồng; hỗ trợ 135 con bò giống số tiền 2,025 tỷ đồng; hàng nghìn suất quà nhân dịp Tết, lễ cho hộ nghèo đảm bảo 100% hộ nghèo và cận nghèo được nhận quà tết; Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo,… luôn có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.

Thông qua kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới vai trò của MTTQ được khẳng định rõ hơn trong vận động nhân dân thực hiện các nội dung cụ thể của xây dựng nông thôn mới phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của mình, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn thành phố ở mức cao hơn. 

Từ những giá trị to lớn xây dựng NTM mang lại đã kết tinh thành “quả ngọt” đền đáp xứng đáng cho sự chung sức đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên chặng đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025 thành phố đạt được những chỉ tiêu sau: 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi năm xây dựng 07 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây dựng 07 xã trở thành phường và đạt được một số tiêu chí đô thị loại 1.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với quyết tâm cao, tiếp tục thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, không dừng lại ở các tiêu chí đạt được, luôn luôn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm tạo ra những con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Hoàng Mai


Lượt truy cập

Đang online : 1

Tổng truy cập : 23,053