Mặt trận và Tổ chức thành viên

"Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”( 20/10/2023)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn và ra Thư ngỏ về “Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”  Thành phố Quảng Ngãi năm 2023”, gửi tới các cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố.

Theo đó, trong những năm qua, thành phố Quảng Ngãi đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo; huy động, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và xã, phường. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua việc trích ủng hộ ngày lương hoặc ngày thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, tổ chức mình.

Sự đóng góp đó mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc; tạo sự lan tỏa, bổ sung thêm nguồn lực xã hội quan trọng để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố xuống còn 1,13%. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023 Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đã giải ngân 1,080 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 9 nhà Đại đoàn kết, 16 con bò giống và 750 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, phường.

Hiện nay, TP. Quảng Ngãi còn trên 825 hộ nghèo, trên 1.858 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (17/10-18/11/2023), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi kêu gọi các cơ quan, đơn vị trường học, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái" tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố năm 2023 bằng sự đóng góp 1 ngày lương, ngày thu nhập. Đặc biệt, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp chung tay đóng góp quỹ “Vì Người nghèo” để cùng chính quyền địa phương phấn đấu xây dựng 42 căn nhà “Đại đoàn kết”  cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, phường từng bước xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại buổi tri ân và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương”.

Thông tin ủng hộ liên hệ:

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ngãi

Số tài khoản: 3761.0.1037520.91046 tại KBNN Quảng Ngãi

Hoặc tài khoản ngân hàng: 6876767668 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.

Huy Hoàng


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 23,053