Các cuộc vận động

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.( 14/03/2022)

Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho 04 xã: Bình Chánh, Bình Hải (huyện Bình Sơn); Phổ Nhơn, Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ).
Các xã đều đạt 19 tiêu chí theo quy định tại Quyết định 711/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh, đảm bảo  điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 93/148 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2022, Quảng Ngãi phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./. 

Hiền


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 7,498