An sinh Xã hội

Thành phố Quảng Ngãi vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022( 15/12/2022)

Trong năm qua, cùng với việc tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid - 19, thành phố Quảng Ngãi cũng đặc biệt quan tâm tới công tác giảm nghèo, các giải pháp, nhiệm vụ của công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm bền vững. Đầu năm 2022 toàn thành phố có 911 hộ nghèo, tỷ lệ 1,26%, trong năm đã giảm 86/50 hộ nghèo, đạt 172% vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra cuối năm còn 825 hộ nghèo tỷ lệ 1,13%; số hộ cận nghèo đầu năm: 1.929 hộ, tỷ lệ 2,66%; cuối năm 2022 còn 1.858 hộ, tỷ lệ 2,55%. Đặc biệt, năm 2022 trên địa bàn thành phố không có hộ tái nghèo và không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng người có công với cách mạng; một số địa phương như phường Quảng Phú, xã Nghĩa Dõng, xã Nghĩa Dũng … số hộ nghèo giảm nhiều mà không có hộ nghèo phát sinh mới.

Thành phố tập huấn về công tác giảm nghèo

Đạt được kết quả cao trong công tác giảm nghèo là có sự phối hợp đồng bộ giữa Chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể các cấp của thành phố trong công tác triển khai Kế hoạch giảm nghèo và xây dựng kế hoạch chủ động giúp đỡ 100% hộ nghèo, cận nghèo. Nhìn chung trong năm các hoạt động trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân tham gia. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng có điều kiện tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và ổn định đời sống, bộ mặt nông thôn mới ngày càng đổi mới./.

Thiên Ân


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 7,499