An sinh Xã hội

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi với công tác xóa nghèo bền vững giai đoạn 2019-2022( 21/10/2022)

Trong thời gian qua, nhờ vận dụng hiệu quả các chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ y tế, giáo dục, vay vốn, hỗ trợ tiền điện, nhà ở, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm… đến nay, đời sống của hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực sự bền vững. Xác định nhiệm vụ, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, chủ động phối hợp triển khai, lồng ghép các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo được MTTQ thành phố hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…đã được triển khai với nhiều nội dung cụ thể như: Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà, hỗ trợ bò giống, hỗ trợ phương tiện sản xuất, hỗ trợ học sinh đi học; hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán.... Đồng thời, MTTQ thành phố còn vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân giúp đỡ bằng tiền mặt, hiện vật để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, để chăm lo cho người nghèo. Kết quả từ năm 2019 - 2022, Quỹ vì người nghèo thành phố đã vận động được  hơn 3,410 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này cùng với nguồn điều chuyển của Quỹ cấp trên và nguồn thu các năm trước còn lại, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 48 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 187 hộ nghèo, cận nghèo;  hỗ trợ 35 trường hợp khám chữa bệnh, hỗ trợ 79 trẻ em nghèo; thăm tặng quà lễ Tết tất cả hộ ghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 5,688 triệu; trong đó nguồn quỹ Vì người nghèo thành phố hơn 3,952 tỷ đồng, nguồn từ Mặt trận cấp trên 1,736 tỷ đồng.

Hộ nghèo chăm sóc bò giống được hỗ trợ

Từ năm 2014 thực hiện Đề án tham gia xóa nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo. Trong những năm gần đây việc hỗ trợ bò giống sinh sản ngày càng được mở rộng đến tận hộ cận nghèo và hiệu quả mang lại ngày càng cao. Từ năm 20219 – 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động quỹ Vì người nghèo thành phố  đã hỗ trợ 129 con bò giống, trị giá 1,935 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ chức trao tặng quà cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố bình quân mỗi hộ nghèo là 1 triệu đồng, hộ cận nghèo 500.000đồng. Bên cạnh đó, dưới sự hướng dẫn của Ban thưùơng trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố,  Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường… đã chủ động tổ chức vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo cấp xã đều đạt chỉ tiêu hàng năm đề ra; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và tích cực hỗ trợ cho hộ gặp rủi ro đột xuất, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo… . Các hoạt động đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội của địa phương. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động của hệ thống MTTQ các cấp, sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng trong tham gia giảm nghèo bền vững.

Đạt được những kết quả trên đây là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Thành uỷ Quảng Ngãi đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự hướng dẫn, kiểm tra của Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi ; sự quan tâm phối hợp của chính quyền, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường; sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tham gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo dù đã đạt được những kết quả tích cực, song kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiền năng, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn. Phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân còn chậm đổi mới, có lúc chưa kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; chưa có nhiều mô hình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để tiếp tục tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, góp phần khắc phục những hạn chế đã đề ra. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia vào các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường lồng ghép các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững vào các chương trình, kế hoạch... triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc để thống nhất hành động triển khai thực hiện; Làm tốt công tác rà soát, hộ nghèo, cận nghèo để đề nghị và phối hợp đề ra các giải pháp nhằm động viên, giúp đỡ, hỗ trợ thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.                            

Thiên Ân


Lượt truy cập

Đang online : 4

Tổng truy cập : 7,490