Các cuộc vận động

Ban Dân vận Thành ủy làm việc với các xã, phường về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện điểm Tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố ( 13/09/2022)

Vừa qua, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức buổi làm việc với  đại diện Thường trực Đảng ủy và Uỷ ban MTTQ Việt Nam 13 xã, phường: Quảng Phú, Nghĩa Lộ, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Châu, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng để nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện điểm Tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trước mắt mỗi xã, phường lựa chọn 01 tuyến đường để thực hiện điểm việc xây dựng Tuyến đường xanh - sạch - đẹp, với các nội dung cụ thể: Trồng hoa hoặc cây xanh 02 bên tuyến đường tạo cảnh quan đô thị; Tổ chức phát động, ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường; đặt thùng đựng rác tại một số điểm cố định trên tuyến đường; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và bỏ rác đúng quy định; lắp đặt camera để giám sát tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện vệ sinh môi trường của người dân. Trên cơ sở lựa chọn tuyến đường để thực hiện mô hình, sẽ tổ chức họp dân để triển khai thực hiện hoặc ký cam kết thực hiện đối với từng hộ gia đình.

Qua báo cáo, hầu hết các xã, phường đều xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện, một số địa phương như Nghĩa Lộ, Tịnh An, Tịnh Long đã ra mắt mô hình, tiến hành lắp đặt các camera giám sát tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện vệ sinh môi trường của người dân; các địa phương khác đang tiến hành khảo sát để lựa chọn tuyến đường xây dựng mô hình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các đơn vị hoàn chỉnh lại Kế hoạch; tiếp tục thực hiện việc khảo sát địa điểm thích hợp để thực hiện mô hình; cần có sự kết hợp chặt chẽ với Công an để thực hiện mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện vệ sinh môi trường của người dân; phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của từng hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong việc thực hiện Tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tổ chức họp dân để triển khai thực hiện hoặc ký cam kết thực hiện đối với từng hộ gia đình gắn với việc thực hiện các quy ước, hương ước tại địa phương.

Việc thực hiện điểm Tuyến đường xanh - sạch - đẹp nhằm nêu cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố; tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi để mọi tầng lớp Nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động, vừa thực hiện, vừa giám sát việc thực hiện của cộng đồng dân cư góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Mộc Miên


Lượt truy cập

Đang online : 2

Tổng truy cập : 7,498